BG Studie3 maquette detail
Studie
Studie3 maquette   3. STUDIE SLOW-SPEED-SHOPPINGMALL

Een knoop in de snelweg
De A10 Amsterdam, Nederland

Een studieproject voor de Academie van Bouwkunst
te Amsterdam.

 

De ringweg rond Amsterdam slibt dicht. Hard rijden is er niet meer bij. Het aanhouden van een lagere maximumsnelheid van 50 km/uur kan een oplossing bieden, met een gegarandeerde reistijd als doel.

En als we dat zo doen…….. dan zullen we er wat voor terug moeten krijgen.
Studie3 totaal
  Studie3 maquette detail 
Studie3 snelweg
  
 
 Studie3 plan   Langzamer rijden vraagt om meer beleving tijdens het rijden. Bochten, uitzicht, functiemenging. Alles zodanig vormgegeven dat het logisch lijkt om langzamer te rijden en dat de reis naast langer ook interessanter wordt. 
Slow-speed-shoppingmall is een verbinding van een wezensvreemd snelweglichaam met de stad Amsterdam.

De snelheid trapt af in 3 fases.
1. Met 50 KM/uur spannende bochten over het dak
van het gebouw
2. Met 10 km/uur door de kiss & ride zone van
het gebouw
3. Tot stilstand komen op het winkelplein van
de shoppingmall

Architectuur is ingezet om het aftrappen in snelheid te begeleiden.

     
Studie3 gebouw